Strona główna     O firmie     Aktualności     Kontakt

 
 

Profesjonalne
Zarządzanie
Nieruchomościami

od 2003 roku

więcej o nas

   
 
   
 Nasze usługi
 
 
 

           

 
 

 


Obsługa finansowo-księgowa:

 • otwarcie rachunków bankowych dla Wspólnoty Mieszkaniowej (podstawowego i odrębnego dla funduszu remontowego) i w jej imieniu (zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem) dokonywanie rozliczeń poprzez w/w rachunki,
   

 • prowadzenie ewidencji księgowej w oparciu o obowiązujące przepisy oraz sporządzanie i składanie obowiązujących deklaracji,
   

 • sporządzanie sprawozdawczości Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z obowiązującym prawem,
   

 • przygotowanie i sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, w tym planu przychodów i wydatków Wspólnoty Mieszkaniowej,
   

 • rozliczanie wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz mediów,
   

 • dokonywanie rocznych imiennych rozliczeń z właścicielami z tytułu wpłat na fundusz remontowy oraz rozliczenie kosztów remontów, zgodnie z posiadanymi udziałami,
   

 • kontrolowanie terminu dokonywanych wpłat przez właścicieli oraz windykacja należności,
   

 • prowadzenie obsługi Wirtualnego Rozliczania Kontrahentów poprzez nadawanie indywidualnych kont wirtualnych właścicielom nieruchomości. System ten usprawnia przepływ informacji pomiędzy bankiem a zarządcą - bezbłędna identyfikacja wpłat,
   

 • wydawanie zaświadczeń oraz wypełnianie wniosków dotyczących zasobów lokalowych w celu uzyskania dodatków mieszkaniowych,
   

 • poszukiwanie opłacalnych możliwości i form kredytowania remontów części wspólnych nieruchomości (kredyty, pożyczki, dotacje), przygotowywanie wszelkich dokumentów w ramach inwestycji Wspólnoty.

Obsługa prawna:

 • opracowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnot (regulaminy, statut),
   

 • przygotowanie dokumentacji do celów postępowania sądowego,
   

 • reprezentowanie Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami,
   

 • reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji publicznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
   

 • windykacja opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym i komorniczym,
   

 • wsparcie merytoryczne kancelarii prawnej

 
 

Projekt i realizacja serwisu: