Strona główna     O firmie     Aktualności     Kontakt

 
 

Profesjonalne
Zarządzanie
Nieruchomościami

od 2003 roku

więcej o nas

   
 
   
 Nasze usługi
 
 
 

           

 
 

 


Utrzymanie techniczne budynku:

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
   

 • przygotowanie i sporządzanie rocznego planu gospodarczego,
  w tym planu przychodów i wydatków z funduszu remontowego,
   

 • zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw: energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu, odprowadzania ścieków. Zawieranie umów na dostawę w/w mediów w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
   

 • przygotowanie procedury wyboru ofert na wykonanie robót remontowo-budowlanych w nieruchomości oraz nadzór nad tymi robotami - wybór inwestora w gestii Wspólnoty Mieszkaniowej,
   

 • przeprowadzanie lub zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,
   

 • usuwanie awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej, jak również nadzór i kontrola nad usługami w zakresie bieżących napraw i konserwacji oraz usuwania awarii w nieruchomości wspólnej w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania urządzeń technicznych należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,
   

 • dokonywanie radiowego odczytu wodomierzy.

Ponadto w swojej kadrze posiadamy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do przeprowadzania przeglądów okresowych budynków oraz instalacji gazowych.

 
 

Projekt i realizacja serwisu: