Obsługa administracyjna

Obsługa administracyjna

  • załatwianie wszelkich formalności związanych z rejestracją lub aktualizacją Wspólnoty w systemie REGON i nadaniem numeru NIP,
  • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
  • prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli i ich udziałów w nieruchomości,
  • przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań, projektów planów gospodarczych oraz projektów uchwał,
  • realizacja uchwał wspólnoty dotyczących m.in. regulacji stanów prawnych, sposobów wykorzystywania nieruchomości wspólnej itp.,
  • zapewnienie wszechstronnej informacji o działaniach zarządcy,
  • utrzymywanie bieżących kontaktów z Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych w sprawach dotyczących nieruchomości,
  • dokonywanie rozliczeń rocznych z pobranych zaliczek i rzeczywistych kosztów mediów,
  • pozyskiwanie pożytków (dodatkowe przychody wspólnoty) dla nieruchomości, o ile zostanie wyrażona taka wola właścicieli w stosownej uchwale Wspólnoty.

Pozostałe usługi

Obsługa finansowo-księgowa

Usługi remontowe

Utrzymanie techniczne budynku

Utrzymanie czystości i porządku