Utrzymanie
czystości i porządku

Utrzymanie
czystości i porządku

  • sprzątanie klatek schodowych, powierzchni wspólnych oraz innych powierzchni,
  • utrzymanie w czystości terenów przyległych do nieruchomości,
  • odśnieżanie i likwidacja skutków gołoledzi

pielęgnacja terenów zieleni:

  • koszenie trawników,
  • pielęgnacja żywopłotów,
  • cięcia pielęgnacyjne drzew,

Pozostałe usługi

Obsługa finansowo-księgowa

Obsługa administracyjna

Utrzymanie techniczne budynku

Usługi remontowe