Obsługa administracyjna

Obsługa administracyjna

 • załatwianie wszelkich formalności związanych z rejestracją lub aktualizacją Wspólnoty w systemie REGON i nadaniem numeru NIP,
 • weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości,
 • prowadzenie i aktualizowanie spisu właścicieli i ich udziałów w nieruchomości,
 • przygotowanie, zwoływanie i obsługa zebrań, projektów planów gospodarczych oraz projektów uchwał,
 • realizacja uchwał wspólnoty dotyczących m.in. regulacji stanów prawnych, sposobów wykorzystywania nieruchomości wspólnej itp.,
 • zapewnienie wszechstronnej informacji o działaniach zarządcy,
 • utrzymywanie bieżących kontaktów z Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych w sprawach dotyczących nieruchomości,
 • dokonywanie rozliczeń rocznych z pobranych zaliczek i rzeczywistych kosztów mediów,
 • pozyskiwanie pożytków (dodatkowe przychody wspólnoty) dla nieruchomości, o ile zostanie wyrażona taka wola właścicieli w stosownej uchwale Wspólnoty.
 • opracowywanie wzorów uchwał i innych aktów prawnych Wspólnot (regulaminy, statut),
 • reprezentowanie Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami,

Wydział Zarządzanie Nieruchomościami

przyjmuje interesantów w dni robocze (za wyjątkiem środy)
w godz. 7ºº – 15ºº

75 64 52 212-214

75 64 52 222-223

Pozostałe usługi

Obsługa finansowo-księgowa

Usługi remontowe

Utrzymanie techniczne budynku

Utrzymanie czystości i porządku