Usługa eBok

Zachęcamy do korzystania z portalu ebok.pzn.zgorzelec.pl, który pozwala mieszkańcom między innymi na: sprawdzenie salda bieżącego opłat, pobranie informacji o rozliczeniach, zapoznanie się z materiałami wysłanymi przez Zarządcę.

Usługa będzie cyklicznie rozbudowywana.

Aby korzystać z portalu należy posiadać login i hasło startowe wygenerowane w siedzibie Zarządcy.