K O M U N I K A T

PZN Sp. z o.o. informuje, że ze względu na wysokie temperatury w dniu 05 sierpnia 2022 r., czas pracy spółki ulega skróceniu do godziny 13.00.