K O M U N I K A T

PZN Sp. z o.o. informuje, że 15 kwietnia 2022r. zakład pracuje w godzinach 7.00-13.00