K O M U N I K A T

PZN Sp. z o.o. informuje, że do ODWOŁANIA obsługa interesantów odbywać się będzie tylko telefonicznie lub mailowo.