K O M U N I K A T

W związku z pandemią, w celu uniknięcia kontaktów,  PZN Sp. z o.o. prosi mieszkańców wspólnot zarządzanych przez spółkę  o dokonanie odczytu liczników wody  w dniu 31.12.2020  i dostarczenie przekazanych do skrzynek pocztowych wypełnionych formularzy do siedziby spółki:

  • do godz.15.00 – w biurze zarządcy
  • po godz. 15.00 – do skrzynki pocztowej umieszczonej na budynku A1

 

Dokumenty można przekazać również drogą mailową – na adres podany w formularzu, akceptowane będą również zdjęcia ze stanem wodomierza z podaniem adresu, gdzie są zamontowane.

Odczyty należy przekazywać do 15 stycznia 2021.

Z uwagi na rozliczenie zaliczek na wodę za 2020r. i wpływem rozliczenia wody na wysokość opłaty za śmieci nie będą przyjmowane zgłoszenia telefoniczne, celem uniknięcia pomyłek.
Zarząd  Spółki