PZN wznawia obsługę bezpośrednią

Od 16 czerwca PZN wznawia obsługę bezpośrednią w Dziale Administracji i Dziale Księgowości Wspólnot Mieszkaniowych. 

Administracja obsługuje mieszkańców wspólnot:

poniedziałek, wtorek, czwartek , piątek w godz. 7.00- 15.00

Księgowość:

Wtorek i czwartek w godz. 7.00 -15.00


UWAGA!

Do czasu odwołania stanu pandemii przy obsłudze interesantów obowiązuje ograniczenie dot. ilości osób przebywających w pomieszczeniach, w których odbywa się obsługa.

Do każdego  stanowiska  obsługi można podejść po uzyskaniu zaproszenia pracownika.

Obowiązuje nakaz zachowania odległości min. 1,5 m od innych osób.

Prosimy o korzystanie z maseczek i płynów dezynfekujących. 

W dalszym ciągu zachęcamy do mailowego lub telefonicznego załatwiania spraw.