Rekrutacja – zastępca głównego księgowego

Przedsiębiorstwo Zarządu Nieruchomościami Sp. z o.o. w Zgorzelcu zatrudni osobę na stanowisku Zastępcy Głównego Księgowego.

 

Osoba zainteresowana powinna spełniać następujące wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe z zakresu rachunkowości, finansów , ekonomii
 • Wiedza z zakresu polskiego prawa podatkowego VAT i CIT
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku , min 2 lata
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Samodzielność, dokładność i odpowiedzialność za realizowane zadania
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Mile widziana znajomość programu UNISOFT oraz ustawy o własności lokali

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Prowadzenie pełnej rachunkowości spółki pod nadzorem Głównej Księgowej
 • Weryfikacja, dekretacja i księgowanie faktur zakupu, sprzedaży, wyciągów bankowych
 • Bieżąca analiza i uzgadnianie kont rozrachunków
 • Uzgodnienia sald, wyjaśnianie różnic, niezgodności
 • Czynny udział w sporządzaniu deklaracji VAT,CIT, Vat UE
 • Czynny udział w czynnościach związanych z zamknięciem miesiąca, roku
 • Współpraca z innymi działami

Osoby zainteresowane pracą na wskazanym stanowisku proszone są o składanie podań wraz z CV w sekretariacie spółki w Zgorzelcu ul. Daszyńskiego 75 lub przesłanie dokumentów mailem na adres: sekretariat@pzn.zgorzelec.eu

Informacji szczegółowych może udzielić Główny Księgowy Spółki lub Prezes Zarządu w godzinach pracy spółki.