Nowy prezes zarządu PZN sp. z o.o.

Jan Michalski objął stanowisko prezesa zarządu zgorzeleckiego Przedsiębiorstwa Zarządzania Nieruchomościami (PZN sp. z o.o.). Nowy prezes będzie koordynował pracę zespołu i dbał o rozwój spółki, a także kontynuował współpracę z zarządami wspólnot mieszkaniowych, najemcami oraz dostawcami usług.

Jan Michalski jest absolwentem Instytutu Systemów Informatycznych Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. W latach 1990-2005 prowadził własną działalność gospodarczą. Pracował także w spółkach handlowych i Kopalni Węgla Brunatnego „Turów” w Bogatyni. W latach 2002-2006 kierował Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Zgorzelcu. Od 2008 do 2011 r. sprawował funkcję prezesa KKS Turów Zgorzelec. W latach 1998-2002 sprawował mandat radnego Rady Miasta Zgorzelec. W okresie 2006-2008 był wicestarostą zgorzeleckim. Jako parlamentarzysta VIII kadencji Senatu RP, Jan Michalski pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rodziny, Spraw Społecznych i Senioralnych, prowadząc w imieniu tego organu prace nad licznymi ustawami z zakresu spraw społecznych i pomocy społecznej, środowisk senioralnych oraz rynku pracy. Pracował także w Urzędzie Miasta Zgorzelec jako doradca burmistrza. Do jego obowiązków należało m.in. inicjowanie i utrzymywanie kontaktów z jednostkami administracji samorządowej i rządowej.